Jak ti mapa duše™ pomůže nastartovat hojnost do 3 měsíců

Tenhle článek ti pomůže nahlédnout pod pokličku magického dokumentu Mapa duše™, který ti dokáže odhalit tvou pravou podstatu, tvé skutečné já, což je tvoje duše. Současně bude návodem na to, co přesně dělat, aby ti posloužil jako opravdový start k hojnosti a prosperitě. Pojďme to ale vzít pěkně popořadě!

Duše je energie a každá je jiná, protože nese jiné kvality a byla stvořena s jiným účelem. Mapa duše ti ukazuje, jaké jsou dominantní energie tvojí duše, tedy to, co přinášíš přirozeně do této reality. Ideální je mapu duše kombinovat s informacemi od manželů Uhlířových (Benodis), protože to ti dá naprosto ucelený obraz nejen o tom, jaký jsi typ duše (Benodis), ale co je tvým hlavním zdrojem životní síly (mapa duše), tedy i hojnosti.

Hlavní dar(y) – esence tvojí duše

Hlavní dar(y) můžeme mít jeden nebo dva. Jsou to dominantní části zdrojové energie naší duše, je to to, co dělá z duše právě ten zdroj. Je to její bohatství, které dává ostatním, co ji extaticky baví a co utváří i její osobnost. Hlavní dary duše jsou identita vaší duše. Duše nemá čakry, ale v momentě, kdy je inkarnovaná do těla, tyto energie korespondují srdeční čakře. To znamená, že doslova musíte otevřít svoje srdce, abyste začali čerpat hojnost.

Uvedu příklad. Moje hlavní dary jsou moudrost a síla. To reálně znamená, že moje duše je moudrost a síla. Je to to, co je mojí duši naprosto, zcela a maximálně přirozené jako dech. Nemusí pro to nic dělat, protože ona tím je, dává to přirozeně ostatním a funguje to jako instinkt. To ale znamená, že na podvědomé úrovni je tohle přesně to, co ode mě moji spříznění klienti vyžadují.

Jak se dostávám do souladu s těmito dary? Když jsem se začala o darech učit, do hloubky jsem je analyzovala a začala jsem reflektovat, co je jejich podstata, v jaké oblasti je už vidím a žiju na denní bázi a kde ještě ne. Poté jsem s tím začala pracovat vědomě a víc je vnímat, zároveň si odblokovávat nějaká traumata s nimi spojená (ouch, moudrost byla bloklá hodně). Pokládala jsem si tyto otázky:

Kde se stále cítím bezmocná? V jakých oblastech života mám tendenci odevzdávat svou moc pryč? Za jakých okolností se cítím jako oběť?“
Co je to, co mi v životě nedává smysl? V jaké oblasti svého života nenechávám svou moudrost plně promlouvat?“ Jak moc využívám univerzální zákony ve svém životě? Jak moc si dovoluju řídit se svým selským rozumem?“

a na základě odpovědí jsem začala věci v životě měnit, víc je dostávat do souladu s tím, kdo jsem, více jsem si začala dovolovat být ve svojí síle, projevovat svou sílu a poté i moudrost. Soulad s dary duše je právě o tom, že se začnete chovat jako to, kým jste na úrovni duše (a zároveň ten vtip je v tom, že je to vaše maximální přirozenost, ale vlivem ega, traumat a bloků si nedovolujeme jít plně do naší autenticity).

Díky tomu vy se napojujete na váš interní nekonečný zdroj, protože vaše hlavní dary jsou vaší dominantní zdrojovou energií, způsob, jak ji čerpáte. Tedy, když jste na úrovni těla v souladu s duší, začnete mít okamžitě více životní energie, ale i vám začne chodit inspirace a nápady do vašeho podnikání, začnete mít více odvahy a vlastní síly k tomu tvořit to, co je opravdovou vizí vaší duše.

A to je to, co vám lusknutím prstu může přinést hojnost. Vyžaduje to to, abyste byli vědomí, šli do akce (nabídli novou službu, která „vám přijde“ vašemu publiku) a opravdu nekompromisně odstraňovali z vašeho života vše, co není v souladu s vašimi hlavním dary duše. Pokud to uděláte, tak je příliv hojnosti nevyhnutelný. Jestliže si mapu duše maximálně vytisknete a budete se na ni zasněně dívat, žádné změny nenastanou.

Byli jste pro to a takto stvořeni

Proč být někým jiným než to, jak jsme byli stvořeni? Vaše hlavní dary jste vy. Vaše hlavní dary vám připomínají to, že jste nekonečné vědomí, zdroj všeho a všech. Jsou vaším kyslíkem. Tajemství tkví v tom si bezpodmínečně dovolit být sami sebou a odhodit všechny masky, strachy, limity a to liché, čemu jste v průběhu času o sobě uvěřili. Vy už jste sami sebou, pouze je to schováno pod nánosy strachu.

Vtip je v tom, že díky tomu, že budete fungovat ve vaší maximální přirozenosti a začnete s informacemi o vašich darech pracovat vědomě, tím snáze všechno začne fungovat, vy se dostanete do absolutního flow a lehkosti. Pochopíte, že se nemusíte dřít a že to byla iluze. Že to, za co budete mít hojnost v podobě peněz i času (lásky a zdraví), je pouze bytím sebou a tisknutím vašeho energetického otisku do všeho, co děláte.

Doplňkové dary – „dvojka“ a „trojka“

Další energie v energetické mřížce vaší duše, které hrají velice důležitou roli, ale nejsou klíčové pro čerpání vaší hojnosti. Představte si je jako takové dokreslení hlavních darů, něco, co do vaší esence také patří, ale už je to jen takový ocásek, dejme tomu. Vždycky ale záleží jedince od jedince, protože v mém případě, ačkoliv mám dva hlavní dary, tak první doplňkový dar/“dvojka“ je procentuálně zastoupený téměř totožně.

Můj druhý dar je pravda, dokresluje moje hlavní dary, ale mým účelem není se chovat jako duše s hlavním darem pravdy. Naopak mě to velice vyčerpává a lidi na to nereagují příliš dobře. Když fungujete z druhého daru, tak se do věcí tlačíte, vyžadují 5x tolik úsilí (co to, co vám jde absolutně přirozeně) a většinou tomu věnujete i hodně času. Máte peníze, ale jste vyčerpaní. Jedete z mentality pracovníka.

Ve skutečnosti je ale druhý dar zejména naším nástrojem, ovlivňuje vaše mimosmyslové schopnosti, ale i to, co vás táhne a zajímá. Dost často vidím, že druhý dar ovlivňuje téma našeho podnikání, případně způsob, jak s lidmi přímo pracujeme. Není to pravidlo, ale například u sebe jsem si všimla, že mi druhý dar pravdy pomáhá rychleji věci vidět tak, jak doopravdy jsou. Pomáhá mi rychleji dostat se k jádru pudla/problému. Ale je to pouze můj nástroj, není to má síla.

„Trojka“ je to, co si od vás lidi mohou osahat, ohmatat a ochutnat

Ráda bych podotkla (ale to je něco, co se do detailu dozvíte právě z mapy duše), že „dvojka“ a „trojka“ nás ovlivňují, ale v reálném životě se projevují i jako životní výzvy, protože vlivem ega, mysli a bloků máme právě tendenci fungovat z těchto darů a úplně zazdít naši skutečnou podstatu. Není úplně snadné sladit všechny tři, respektive čtyři, a proto vždycky klientům říkám, ať se zaměří zejména na ty hlavní (protože ten zbytek se stejně vždycky poskládá).

Ale je důležité je znát právě proto, že v mapě duše dostanete i popis, jak poznat, že fungujete z „dvojky“ nebo z „trojky“, respektive, co se ve vašem životě sere a co je potřeba přestat dělat. 😀

Takže když já funguju naplno ze svých hlavních darů, lidé ode mě získají systematické a logicky navazující materiály a krokové návody (protože moje trojka je řád). Já miluju vytvářet online programy, návody, kurzy a metodiky. To je to, co si ode mě lidé mohou opravdu osahat, ale musí to vždy vycházet z mojí síly a moudrosti, musí to být protkané těmito energiemi.

Moje klientka má stejné hlavní dary jako já, ale „trojku“ má lásku. Hned se ten rozdíl projevuje v tom, že ji baví individuální, one-on-one spolupráce a rochňá si v tom (samozřejmě musí respektovat to, že musí mít jako síla spoustu svobody), ale tak jako tak si to užívá a vidí se v tom více než já. Já jsem analytik a vědec každým coulem. Já vytvořím nejkulervoucnější metodu na světě, ale do individuální spolupráce půjdu pouze s někým, kdo mě baví na 110 %, jinak o tom nechci slyšet. Jsem jim otevřená, ale vím, že to bude s někým, s kým se do sebe vzájemně zamilujeme. 😀

A v tom je ta krása. Všichni jsme jiní, všichni to děláme jinak, a to i přesto že máme stejné hlavní dary! Stačí jedna drobná změna a už ten člověk funguje přirozeně jinak. „Trojka“ tedy, dá se říct, ovlivňuje vaše praktické fungování při vaší tvorbě, to, jakým způsobem preferujete spolupracovat s klienty.

Když bych se chovala jako řád, tedy fungovala bych z „trojky“, dělo by se to, že by mi přestala fungovat hojnost, nefungovaly by mi vztahy a paradoxně bych vytvářela mnohem více chaosu v životě. A opravdu – ještě rok zpátky, kdy jsem se s tím učila pracovat, jsem byla největší chaotik (chaos je opačná polarita řádu, je to druhý extrém), protože jsem v sobě měla ještě tu „oběť“ (a když jste v mentalitě oběti, fungujete z vašeho třetího daru, ale projevuje se to právě problematicky a jako životní výzva, nečerpáte zdrojovou energii, všechno vás stojí 10x tolik úsilí a času, čas skoro nemáte a pořád jste v módu „to nejde“, „to nemůžu“ atd.).

Bylo to právě i proto, že jsem se urputně snažila být systematická a pořádná, ale nešlo mi to, stálo mě to 10x větší úsilí než to, co je moje přirozenost. Když se zaměřuju na svou zónu génia, což je právě síla a moudrost, automaticky dokážu v lehkosti vytvářet i ty systematické nástroje. Blbě se to chápe, když to člověk nepochopí na vlastním příkladu a nepochopí ten kontext, ale chtěla jsem vám co nejpraktičtěji přiblížit to, co vám může mapa duše přinést.

Do 3 měsíců?

Ano. 😀 Když jsem zjistila, že jedním z mých hlavních darů je síla, začala jsem se okamžitě zbavovat všechno, co mi bralo svobodu, a začala jsem si dělat více času na sebe. Nebyla jsem v tom od začátku dokonalá a měla jsem neustále tendenci se přehlcovat, nestíhat a tak. A vždy jsem to krásně viděla. Když jsem byla v křeččím kolečku, tak nikdo nekupoval, jakmile jsem si dala cíleně jeden den volno, objednávky se opět rozjely. Bylo fascinující to pro mě sledovat. Skočila jsem ve svých příjmech až trojnásobně tou dobou, bylo to neuvěřitelné.

Když jsem se začala pořádně ladit na moudrost, proměnilo to hodně moje publikum, reakce a lidi, které jsem do svého prostoru začala přitahovat. Spirituální Business Akcelerátor, který vzniknul právě už z plného potenciálu síly a moudrosti, přitahuje pouze a opět moje spřízněné klientky, se kterými mě to baví.

Budu zcela upřímná. Samotná mapa duše vás nespasí, ono ale nic. Je potřeba s tím soustavně pracovat, dál se v tom šťourat, rozebírat si to, zkoušet to aplikovat do vašeho života a podnikání a pak ty neuvěřitelné, až zázračné výsledky přijdou, protože vaše dary duše jsou vaše síla, integrita a autenticita, což jsou jedny z energetických kódu úspěchu. Ale musíte se naladit na vaši zónu génia. Jakmile se do toho ale dostanete, vaše energie bude k sežrání a tak přitažlivá jako tenhle čokoládový dort. Každý vás bude chtít!

slice of chocolate cake on a plate

Nezapomeň článek sdílet, lajkovat, komentovat a samozřejmě se neostýchej si objednat mapu, pokud tě duše volá! <3

 

Vaše jednorožčí Aless.

Pomůžu ti transformovat dary a talenty tvé duše v prosperující podnikání. Naučím tě pochopit energetiku prodeje, nastolit soulad s tvými ideálními klienty a rozpustit v tobě všechny negativní vzorce a strachy, které ti v tom brání.
Komentáře