3 stupně transformace – od spící oběti po tvůrce v plném potenciálu

Cesta duše je takový kruh. Je stvořená ze Zdrojová energie jako dokonalá bytost v sebelásce bez limitů, aby si v různých dimenzích, světech a vtěleních zkoušela pravý opak – limity, dualitu, sebezapření a odmítání – aby se zase mohla „vrátit“ zpátky. Proč se toto děje, to není předmětem tohoto článku (ale dá se říct, je to prostě taková hra).

Podstatou duality je rozdělení na světlo a temnotu, respektive na vědomí a nevědomí. Ve vědomí je to, co víme, respektive to, co si myslíme, že víme – o sobě, o světě, o druhých, o tom, jak to funguje. Ale naše vědomí je omezené, už jen z podstaty charakteru této 3D reality, která se omezuje na výšku, šířku a hloubku. Jsme omezeni našimi smysly a náš život žijeme v limitech naší mysli.

V nevědomí (či v podvědomí, chcete-li) jsou další části nás – naše subosobnosti (vnitřní archetypy), které jsou tvořené příběhy, které jsme žili ať už v minulých životech či v dětství, které taktéž formují to, jakým způsobem reagujeme na svět, co si doopravdy myslíme o sobě a o druhých, a o tom, jaká je naše role v tomto světě.

Ve větších hlubinách našeho nevědomí, pod nánosy všech pohádek, kterým jsme uvěřili, a přesvědčením, které jsme si z nich vydedukovali, je naše pravé já, naše podstata – dary, talenty, kvality a potenciál toho, co všechno dokážeme.

Jako lidstvo procházíme obrovskou transformací na různých úrovních – v interních i externích. Ve světě se děje spousta věcí, které mění jeho fungování, zároveň se ale i otvírá lidské vědomí (vědomí fyzických těl), které začíná prokoukávat za hranice 3 rozměrů.

1.stupeň transformace – rozbití iluze ega

V životě může přijít moment, událost, tragédie či těžká životní situace, která člověka tzv. probudí, a najednou zjistí, že on není jeho osobnost, ego a mysl, ale že je v něm něco víc. Esence, kterou nelze snadno pojmenovat, ale která v sobě ukrývá nejhlubší pravdu a prapodstatu všeho. Tento impuls nemusí být nutně negativní, znám spoustu lidí, kteří se duchovně probudili bez katastrofického pozadí. 😀

Nicméně tento impuls vede k začátku rozpadu ega, což se mu nelíbí, protože jeho funkcí je nás chránit, a vše, co nespadá do jeho škatulek, které si dosud vytvořilo, je pro něj nebezpečné. Když mu něco začne tyto škatulky rozbíjet, začne panikařit, a my můžeme dočasně spadnout do hlubin naší temnoty.

To, co se ale ve skutečnosti v této fázi děje, je začátek otevírání vědomí, což znamená, že se do našeho vědomí začínají dostávat postupně informace z našeho nevědomí – všechny ty nezpracované emoce, strachy, limity, ale i tam začíná prosvítat ten náš potenciál.

2.stupeň transformace – rozbití iluze oběti

Tato fáze je možná úplně nejdelší, můžeme v ní být několik let. Už chápeme, že jsme víc než toto tělo a mysl, že jsme duchovní bytost spojená s tou fyzickou, že je tu svět přesahující naše smysly. Mohou se nám otevírat různé mimosmyslové schopnosti, to znamená, že se začíná aktivovat část našeho potenciálu.

Začínáme hledat svou duši, to, kým doopravdy jsme a hlavně proč tu jsme. Zároveň nám ale vyplouvají rychlostí blesku napovrch všechny programy, které nás nutí věřit, že jsme oběť, jako by se přetrhla přehrada sraček, které nás zaplavují, a my se v nich začneme topit. V této fázi je nutné začít přebírat zodpovědnost za všechno, co v nás dřímá.

Přestat obviňovat rodiče za špatné dětství, okolnosti, které nám zdánlivě nepřejí, ale hlavně se začít přijímat se vším všudy, tedy přijmout i to, co na sobě (zdánlivě) nesnášíme, co naše ego hodnotí jako něco špatného, čímž postupně dochází k vymanění se z oběti, a zároveň k polarizaci těchto negativních emocí.

3.stupeň transformace – vstup do role tvůrce

Čím více si zpracováváme všechny ty negativní programy, přijímáme se, tím více se dostáváme k naší nejhlubší pravdě – že jsme tvůrci a všechno si tvoříme sami. V této části nás ale čeká překvapení v podobě našeho zlatého stínu, tedy našeho potenciálu, kvalit, talentů a „poslání“.

Zlatý stín se tomu říká proto, že je to opět něco, co dřímá v naší nevědomé části, co nepřijímáme, ale také to, za co stále nepřebíráme zodpovědnost. S talenty, dary a různými kvalitami totiž přichází strach z naší grandióznosti. V této fázi se z nás taky vyplavuje spousta špíny, strachů a syndromu malosti, které v sobě lidská těla nosí.

Je potřeba se postavit do vlastní síly a znovu přijmout vše, co nám právem náleží – tedy naše dary, ale i hojnost a život v prosperitě a lásce. Je neuvěřitelné, jak se lidé bojí sami sebe a svého vlastního úspěchu, ačkoliv jsme všichni v naší unikátní formě a božském vyjádření předurčeni k úspěchu.

Na „konci“ této fáze fungujeme z našeho plného potenciálu a jsme naplno tvůrci našeho života. Konec tato fáze samozřejmě nemá, protože potenciál se dá neustále rozvíjet, naše božství se dá projevovat v nových a nových formách, ale zejména neustále budeme objevovat sami v sobě překážky a limity, které budeme muset překonávat.

Takže tento článek berte jako ilustrativní ukázku, protože v životě nic není lineární. V jaké fázi se nacházíte momentálně Vy? A co jsou ty vaše strachy, které vám brání přijmout vaši grandióznost? Podělte se do komentáře.

Pomůžu ti transformovat dary a talenty tvé duše v prosperující podnikání. Naučím tě pochopit energetiku prodeje, nastolit soulad s tvými ideálními klienty a rozpustit v tobě všechny negativní vzorce a strachy, které ti v tom brání.
Komentáře