4 body k rychlému rozjedu podnikání díky souladu s duší

V tomto článku bych vám ráda představila mou podnikatelskou filozofii, která mi nejvíce funguje, a vždy mi přinášela nejrychlejší výsledky. Už teď vám vyzradím, že ta podnikatelská část přichází až v posledním kroku, a díky stabilitě těch předchozích vyžaduje to nejmenší úsilí. Nejprve si můžete přečíst shrnutí článku, a níže najdete všechny body rozvedené do detailu tak, abyste je skutečně pochopili.

SHRNUTÍ TOHOTO ČLÁNKU

  • NALEZENÍ VAŠÍ VNITŘNÍ PRAVDY
  • DEFINOVÁNÍ VAŠEHO TÉMATU V SOULADU S DUŠÍ (poznáte tak, že z něj máte hlubokou radost, a můžete o něm mluvit hodiny, i když jste si toho o něm moc nestudovali [mohli jste, ale není to podmínka]
  • DEFINOVÁNÍ KLIENTŮ, kterým víte, že budete maximálně prospěšní, ale i těch, se kterými VY CHCETE SPOLUPRACOVAT
  • USTOUPENÍ MYSLI A EGA ve prospěch duše, nechat se vést do míst a k lidem, které vaší mysli přijdou šílené, když to vaše duše chce

To nejdůležitější pro nejrychlejší rozjezd vašeho podnikání (v souladu s duší), je právě znát svou vnitřní pravdu, být v integritě (stát si za sebou, nezrazovat se a mít pevně vytyčené hranice), zcela autenticky a otevřeně tuto pravdu sdílet, vybrat si vaše publikum a klienty a plně přebírat zodpovědnost za všechny vaše kroky, které uděláte. 

PODNIKATELSKÉ TÉMA V SOULADU S DUŠÍ

Jak už víte, každá duše má své dary (energetické kvality), které přináší do světa. Současně má ale svoje specifické téma, ve kterém je expertem. Čím víc téma, kterému se v rámci vašemu podnikání věnujete, je v souladu s vaší duší, tím více autentické bude (protože vy jste vaše duše) a budete k němu čerpat nejvíce inspirace (protože je vaší duši, tedy vám, přirozené jako dech).

Co je ale nejdůležitější – skrze toto téma jste napojeni na Zdroj (a když jste napojeni na Zdroj, jste napojeni na obrovské množství životadárné energie, které se manifestuje i v podobě financí). Právě díky tomu, že toto téma vychází z vaší esence, dochází k energetickému souladu s touto životadárnou energií, a vy můžete mít z měsíce na měsíc neuvěřitelné výsledky.

Představte si to jako dva magnety, jeden je vaše duše (její dary a téma) a druhý je to vaše publikum. Tyto dvě síly, které se přitáhnou, už tu jsou, jen vy je musíte vědomě správně zvolit, a jakmile to uděláte, budete absolutně nezastavitelní. Vaše téma je to, co vám přitáhne to správné publikum, které bude opravdu zajímat, co děláte.

Je to téma, o kterém byste mluvili hodiny a hodiny, a máte pocit, že o něm víte všechno, ačkoliv jste si k němu třeba studovali opravdu málo. Může to být ale také něco, co máte před očima, ale nevidíte to, protože jste to kdysi dávno smetli ze stolu s myšlenkou, že na to nemáte, není to pro vás nebo o to nikdo nebude mít zájem.

Pamatuju si, jak loni touhle dobou, mi moje kamarádka Kačka povídá: „Kámo, ty jsi stejně dobrej nakopávač a mentor v podnikání.“ Říkala mi, jak jsem jí tehdy nakopla k tomu v mnoha věcech překročit svou komfortní zónu, ale já si to vůbec neuvědomovala. Přišlo mi to naprosto automatické a přirozené, asi jako když ráno vysvitne Slunce. Nedělala jsem to záměrně, prostě jsem jí jen sdílela svoje pravdivé pohledy na věc. Jednala jsem instinktivně (a takhle přesně funguje superpower).

Zároveň ale, když mi to pojmenovala, tak mi srdce vyskočilo až do krku radostí, a když jsem o 4 měsíce později měla v ruce svou mapu duše, všechno jsem pochopila a zapadlo mi to do sebe. Ale zpět k tématu.

Pokud jste na duchovní cestě a máte otevřené vědomí, je klíčové, aby vaše téma vycházelo z vaší duše a byli jste v něm co nejautentičtější, protože už operujete z vyšších dimenzí vědomí (5D+). Kdyby vaše téma šlo z ega/z mysli (4D), nebude tam soulad a vy zůstanete zaseklí a bez klientů, i kdybyste se stavěli na hlavu.

SPRÁVNÉ PUBLIKUM

Jeden z vesmírných zákonů je akce a reakce (příčina a následek, karma), což ale znamená, že to, co vy prakticky uděláte, povede k určité reakci jako odezvě k vašemu kroku. Zmiňuji to z toho důvodu, že to není jen o tom stanovit si téma a zvesela čekat, kdo k vám přijde. Vy si potřebujete uvědomit, komu dokážete díky svým darům pomoci, ale zároveň je potřeba, abyste si řekli, s kým vy chcete spolupracovat.

Vy si tvoříte pravidla této hry, tedy vašeho podnikání. Čím více budete následovat sebe (tedy svou duši) v tom, s kým chcete spolupracovat (i když se vám to vaše mysl bude snažit maximálně rozmlouvat a hodnotit to jako čiré šílenství), tím více si budete využívat svůj plný potenciál, čímž budete schopni ještě více daným lidem pomoci, a bude to opravdu harmonické.

Před dvěma dny jsem založila novou skupinu se záměrem, že už tam chci mít pouze ambiciózní a cílevědomé lidi, kterým nestačí vydělávat pár tisíc za měsíc, ale zároveň je baví jejich osobní růst a chtějí vidět růst i své podnikání. To je něco, co máme společné, a je to pro mě tak důležité, že tuto hodnotu musí mít i moje nejbližší publikum (tedy členky ve skupině).

Zároveň takovým ženám mohu nejvíce pomoci, protože moje duše je megaloman, je to její přirozenost a takto může být nejvíce autentická.

Kdybych spolupracovala se ženami, kterým stačí mít maličký business, tak by to bylo stejné, jako kdybych se snažila jadernou energii vecpat do tužkové baterie, a neuvěřitelně by mě to vysávalo. Na všechny tyhle věci přicházím postupně díky mapě duše, ale zároveň praxí a tím, že opravdu poslouchám svoje nitro. Možná to zní jako romantika, ale ono to opravdu stačí.

Zároveň to chce ale notnou dávku odvahy, ztišit ego (respektive čistit vzorce a strachy) a bezpodmínečně důvěřovat sobě a vlastnímu vedení. Problém je ale právě v tom, že lidé trpí neustále pocitem, že se musí přizpůsobovat ostatním a dělat své podnikání podle toho, jak to chtějí druzí, protože to, co mají v srdci, jim není dost dobré, protože věří tomu, že oni nejsou dost dobří.

SOULAD S PUBLIKEM

Když máte správné téma a správné publikum, přichází automaticky inspirace bez  jakékoliv snahy, a máte pocit, že stojíte pod vodopádem, který vás omývá, ale zároveň teče skrze vás. Správná inspirace nepřijde na povel. Pokud tvoříte způsobem, že to vymýšlíte hlavou, nikdy to nebude mít takovou sílu, jako když vám přijde spontánní a autentický nápad.

Zároveň, a to je opravdu důležité, jste vy na svoje publikum napojeni a channelujete témata, která oni potřebují slyšet. Současně jsou to ale témata, která baví vás. Vzniká úžasná synergie, která působí jako profesionální taneční vystoupení. Vy jste jeden tanečník a vaše publikum/klienti představují vašeho partnera.

Tato synergie ale nastane pouze v momentě, kdy si zvědomíte svou vnitřní pravdu, začnete podle ní konat ve hmotě, ale zároveň si budete uvědomovat, že vy jste tvůrci a vy nastavujete pravidla vašeho podnikání.

SOULAD A VÝSLEDNÁ SPOLUPRÁCE

Když spojíte všechny výše uvedené body dohromady, vzniká obrovský soulad mezi vámi a vaším publikem. Lidé jsou nadšení z toho, co děláte, a zároveň vy jste nadšení z toho, že tvoříte. Poslední krok, kde už přichází potenciální spolupráce a tedy i zakázka, je poté ten nejsnazší, a to proto, že vaše publikum, byť podvědomě, cítí, že vy jste ten správný člověk, který jim může pomoci. Rozumí vám a vaše tvorba je obohacuje a posouvá i tak. Oni sami cítí rezonanci a soulad, a proto nemají pochybnosti o tom, zda s vámi jít či nejít do spolupráce.

Samozřejmě to neplatí pro veškeré vaše publikum, protože vás budou sledovat lidi, které zajímá vaše téma, ale ještě nejsou ve fázi, ve které by jim vaše služby přinesly maximální užitek a přínos. To se stává a je to normální. To, že dnes s někým nerezonujete na 100 %, neznamená, že se to za půl roku nemůže změnit.

Já osobně nikoho nepřemlouvám, aby se mnou spolupracoval nebo aby si kupoval moje kurzy. Jsem sama sebou a respektuji to, že ne každý si může moje služby dovolit a zároveň si uvědomuju, že tu nejsem pro každého (a ani nechci být). Moje prémiová služba je skupinová mastermind, ve které mám 21 ambiciózních žen, které se chtějí posouvat ve svém podnikání a nezastavitelně růst.

Když jsem se s těmito dámami domlouvala na spolupráci, náš rozhovor nebyl o tom, že jsem se je snažila přesvědčit o benefitech této mastermind, ale byl to partnerský rozhovor, ve kterém jsme zjišťovaly, zda je to pro ně, a zároveň jsem si já naciťovala, zda je to člověk, se kterým chci opravdu spolupracovat. Žádný tlak, žádný strach, ale plynutí, respekt a snaha opravdu najít cestu vpřed pro potenciální klientku.

S pár ženami jsem se nedomluvila, ale je to naprosto v pořádku. Nebyl správný čas, ještě potřebují někam dojít, a i třeba já se za půl roku posunu tak, že jim budu schopná ještě více pomoci. Nebo možná nejsem správný člověk pro ně. Ale je to naprosto v pořádku. Když vy nejste správný člověk na spolupráci s někým, znamená to, že ani on není vaším ideálním a nejlepším klientem.

___________________________________________________________________________

Nová skupina pro cílevědomé podnikatelky.

Mapa duše

EST metoda na čištění strachů a bloků a transformaci vašeho energetického pole

Placený klub: Energetický prodej a marketing

Pomůžu ti transformovat dary a talenty tvé duše v prosperující podnikání. Naučím tě pochopit energetiku prodeje, nastolit soulad s tvými ideálními klienty a rozpustit v tobě všechny negativní vzorce a strachy, které ti v tom brání.
Komentáře