Alessandra Lanzafame

Zabývám se vesmírnými zákony tvoření, principy fungování našeho vědomí, a to vše převádím do praktické aplikace do podnikání. Jinými slovy zkoumám, jak funguje tvorba naší reality, a jsem vždycky napřed ohledně toho, co se aktuálně kolektivně děje, kde se nacházíme a jaký to má vliv na náš business.
Aless portrét
Trojúhelníky

2013

1. podnikání

Doručování studentů na vysoké škole, přípravné kurzy na zkoušky, vybudování týmu lektorů

2015

Ukončení činnosti

2015

Obchodní pozice v projektu Techambition

Ukončení spolupráce v téže roce

2016

2. podnikání

Nutriční koučink – vytváření stravovacích plánů za účelem redukce a rekompozice postavy. Absolvování kurzu ATAC, vzdělávání pod Laynem Nortonem. Ukončení činnosti v roce 2017.

2017

Transfer do oblasti osobního rozvoje

Absolvování výcviku pro profesionální kouče Život jako hra pod Alešem Vránou, dosažení ACC úrovně, koučování klientů pod stejnojmennou agenturou. Ukončení spolupráce v roce 2018.

2017/2018

Fulltime podnikání - projekt Twinflame Evolution

Poradenství pro dvojplameny, absolvování kurzů EFT od Sindy Katayama, SRT u Pavela Kaisera, pořádání živých kurzů. Ukončení činnosti v červnu 2019.

2019

Vytvoření prvního online programu

Celkový počet účastníků 99.

2019

Start projektu Umění vědomé hojnosti

Poskytování čisticích sezení na témata peněz a hojnosti, vytvoření druhého online programu – výcvik metody EST. Celkový počet účastníků pod mým vedením této metody 220. Prodej licence na výuku metody v roce 2021.

2020

Přeorientování se na celou business oblast

Propojování energetických principů a shadow work s businessem. Zapojení typologie duše do mého učení. Vytvoření malého výcviku na načítání darů duše, otevřen pouze jeden běh, počet absolventů 23.

2020

Vytvoření prvního business programu Spirituální Business Akcelerátor

Počet účastníků 297.

2021

Vytvoření programu Mistrovství v energetickém prodeji

Počet účastníků cca 100.

2021

zapojení Human Design systému do moji tvorby a učení

Absolvování programu Quantum Human Design level 1 a 2, absolvování kurzů u Jakuba Střítezského, absolvování výcviku SSCC u Eden Carpenter.

2022

Změna systému práce, zapojení archetypů

2023

Vytvoření výcviku DarkLight Alchemy

Orientace na kouče, mentory, terapeuty a leadery, kteří pracují s lidmi, chtějí zkvalitnit svou práci, to větší dopad na klienty a zapojit do své praxe kvalitní informace o práci s energií.

Trojúhelníky

Jsem člověk, který když něco dělá, dělá to na 120%. Proto můžete vždy očekávat tu nejvyšší kvalitu, pokud se rozhodnete vzdělávat u mě.

Celá tahle časová osa nemůže ani v nejmenším pokrýt veškerou mou praxi, absolvované výcviku a stovky lidí, kteří prošli mými programy.