Aktivace potenciálu

30DENNÍ ONLINE PROGRAM


Aktivuj grandiózní verzi sebe sama! 

Cítíš volání své duše?

Cítíš volání svojí duše, ale možná tomu ještě nedokážeš porozumět. Cítíš, že se v tobě skrývá tvoje grandiózní já, které chce tvořit velké věci, ale ještě se pořád schovává v tvém nevědomí. Já vím, jak tvou grandiózní verzi aktivovat. Vím, jak aktivovat tvůj opravdový potenciál.

Připravila jsem pro tebe prožitkový program na 30 dní ve formě 8+1 transformačních meditací, které jsou kódovány různými typy energií a symboly, které v sobě nesou význam, který je užitečný pro dané téma meditace. Díky tomu se aktivují tvoje části nevědomí, které je potřeba probudit, abys plně uchopila svůj grandiózní potenciál.

V čem ti tento program pomůže?

Nahlédneš do tvé Akáši a zjistíš, co je to, čím máš obohatit tento svět, a co ti přinese i nekonečný proud hojnosti.
Podíváš se do oceánu tvých unikátních darů.
Potkáš se se svými duchovními průvodci – zvířaty, která ti pomohou ukotvit v těle tvou grandiózní verzi.
Aktivuješ svou schopnost autentického sebevyjádření, zjistíš, co jsou tvá niterná přání a co chceš sdílet se světem.
Naučíš se trénovat svou intuici a cestovat v dávných časech – do minulých životů, která v sobě nesou důležitá poselství pro tebe.
Aktivuješ svoje třetí oko a podíváš se na svůj potenciál zase z jiného úhlu pohledu – přímo z toho vesmírného.
Pročistíš bloky na tvoje mimosmyslové schopnosti pomocí transformační energie, abys mohla přijímat lépe a zřetelnější vedení od tvého vyššího já.
Aktivuješ svoje posvátné ženství a mužství, čímž aktivuješ ultimátní flow do tvého života a podnikání.
Objevíš unikátní vizi svojí duše

Cena je 12 100 Kč

Ano, jsem si vědom/a toho, že získám balík 9 meditací v členské sekci a že prožitky, které budu mít díky meditacím, jsou moje unikátní zkušenost, za kterou Alessandra Lanzafame nenese žádnou zodpovědnost.