Wealth & Business Accelerator by Design

Dostaň se do souladu se sebou a nastav si svůj business a hojnost do energetického souladu s tvým Human Designem typem.


Tento program je pro ty, kteří jsou už více obeznámeni se systémem Human Design, a touží poznatky aplikovat do praxe, transformovat svoje podnikání a uvést ho do souladu se sebou.

Tento program negarantuje dosažení konkrétních finančních výsledků, neboť záleží na individualitě každého člověka a toho, jakým způsobem přistoupí k aplikaci daných informací do svého života. Nejedná se ani o oficiální výcvik Human Designu.

Program je pouze pro manifestory, generátory, manifestující generátory
a projektory. NENÍ VYTVOŘEN PRO REFLEKTORY.

Program lze zakoupit ve 2 verzích: Individual a Deluxe

S verzí INDIVIDUAL dostanete přístup k informacím o vašem typu a vašich typech autorit. Je potřeba ho zaškrnout v prodejním formuláři, dejte si pozor, abyste nezaškrtli jiný typ!

S verzí DELUXE dostanete přístup k informacím o všech typech a autoritách.

Moduly

Modul 1 – Dostaň se zpátky do souladu

Podíváme se prakticky na váš HD typ, co to znamená být v souladu, jak to prakticky poznáte, jaké jsou obvyklé problémy, které vám brání se do souladu dostat a jak z toho ven.

U generátorů + MG se konkrétně zaměříme na: Jednání v reakci, jak rozhýbat váš sakrál a jak se dostat z věčné frustrace.
U manifestorů se konkrétně zaměříme na: Iniciování, váš vliv a probuzení vašich zážehů trysky.
U projektorů se konkrétně zaměříme: Na „čekání na pozvání/rozpoznání“ – jak k tomu prakticky přistoupit, jak posílit váš magnetismus a vyhnout se iniciování.

Dále se také podíváme na praktické tipy pro vaši rozhodovací autoritu.

Modul 2 – Business strategie + struktura

V tomto modulu se zaměříme na to, jak přistoupit k vašemu podnikání v souladu s vaším typem – na strukturu vašeho podnikání, tipy na typy produktů, které jsou v souladu s vaším HD typem, cílovou skupinu a marketing.

Modul 3 – Manifestace v souladu s vaším HD typem

Principy manifestace jsou pro všechny totožné, nicméně pro každý HD typ platí určitá specifika, která, když si osvojíte, tak výrazně urychlíte proces zhmotňování vašich přání a záměrů.

Modul 4 – Centra

V tomto modulu probereme krok po kroku jednotlivá centra a jak je využít v podnikání a prodeji. Podíváme se také na to, jak vaše centra využívat při prodejních kampaních.

Modul 5 – Centrum G a peníze

Centrum G je zodpovědné za přitahování všeho do našeho života, ať už ho máte otevřené nebo definované. Podíváme se opravdu do detailu na toto centrum a jak ho využít v souvislosti s navýšením vašich finančních příjmů.

Individuální videonahrávka rozboru vaší HD mapy

Od Jany Krzeminské, která vám nahraje videorozbor vaší mapy, ve které se podívá od A do Z na vaše individuální nastavení.

[VERZE DELUXE]: Základy metody AREA

Mnou vyvinutá metoda čištění bloků, strachů, limitujících přesvědčení a dalších podmíněností, které vám brání naplno rozvinout váš potenciál.

Tvorbu programu jsem uchopila velice jednoduše a prakticky tak, abyste se nezatěžovali zbytečnou teorií, ale mohli veškeré informace převést do praxe.

Co vše je součástí programu?

 • Přístup do členské sekce navždy
  Do budoucna se možná přesune na jinou platformu. Budete včas informováni.
 • Individuální videonahrávka Čtení z mapy od Jany Krzeminské
  Nahrávka, kterou vám Jana zašle ve vámi stanovném termínu.
 • [VERZE DELUXE] Informace ke všem typům kromě reflektorů
  Do budoucna bude možná doplněn
 • Neformální skupina
  Ve které budu přítomna, budu vám odpovídat na dotazy, ale nejedná se o mou oficiální podporu. Skupina slouží k propojení studentů tohoto programu.

VSTUP NA DOTAZ

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů