Případová studie: Používání metody EST pro podnikatelský úspěch (1. díl)

V tomto článku bych vám ráda představila příběh jedné mojí klientky, která se začala čistit pomocí metody EST. Vypíchnu zde její největší bloky, strachy, jakým způsobem je zpracovala a co jí to reálně přineslo v podnikání. Kvůli ochraně osobních údajů nebudu zmiňovat její jméno, takže jí říkejme třeba Jana.

Jany problém byl v tom, že se nedokázala adekvátně ohodnotit za svoje služby. Měla obrovský strach ze zvýšení cen, jenže tím, že měla nízké ceny, tak musela zůstat v zaměstnání a nemohla se naplno věnovat svému podnikání, protože jí nedokázalo uživit. Zároveň neměla pevně nastavené hranice, což znamená, že se pro své (potenciální) klienty obětovala, odpovídala jim na messengeru i v noci, radila jim zadarmo a bála se jim říct: „Tohle už je v rámci konzultace, tohle přes messenger řešit nebudeme.“ 

Téma jejího podnikání i konkrétní služby byly v souladu s její duší, takže v tom problém nebyl. Klíčový problém byl v její ženské rodové linii a v programech, které okopírovala od svojí matky, jelikož její matka byla přesně taková. Nedokázala si na sebe najít čas, obětovala se pro rodinu a i její manžel (tedy otec klientky) se k ní choval jako ke služce místo, aby se k ní choval jako v rovnocenné partnerce.

Proto měla klientka pocit (právě proto, že je v ženském těle, takže kopíruje zejména svou matku), že i ona se musí pro ostatní obětovat a že si za svoje služby nemůže říct vyšší částky. Konkrétně si za svoje konzultace říkala 750 Kč / hod., což jí ale s množstvím klientů, které měla,
a zároveň s tím, že neměla na své podnikání prostor kvůli zaměstnání, nepřinášelo takové příjmy, aby mohla opustit zaměstnání.

Rozhodla se investovat do metody EST, ve které se naučila nejen techniku, ale zároveň principy toho, jak si právě takové vzorce a bloky čistit, jak pracovat se svým podvědomím, s rodovými liniemi a ona brzy pochopila, že kopíruje kompletně chování svojí matky, že má odpor i ke svému otci (mužská energie je ta, která vám zajišťuje akceschopnost, ale i fyzické statky a peníze) kvůli tomu, jak se choval k její matce, a proto v sobě potlačovala mužskou energii.

O 3 měsíce později…

Už na začátku se mnou sdílela, že cítí velkou úlevu a změny. Najednou začala vnímat, jak moc sama sebe okrádala, jak nebyla ve svojí síle a díky tomu, že mě sleduje dlouhodobě, si uvědomila, že právě nízké ceny jí přitahují klienty, které nejsou v souladu s lidmi, se kterými chce opravdu spolupracovat. Přestala lidem radit přes messenger, konečně si vytyčila hranice (zpočátku byla nervózní v tom lidem říct, že jim nebude už přes messenger radit, ale zvládla to a hodně se jí ulevilo) a ceny za svoje konzultace zvýšila.

Já jsem jí sama vysvětlovala, že je potřeba, aby nelpěla na tom, aby si klienty přitáhla, byla v klidu, rovnováze a netlačila, protože právě tím lpěním je odpuzuje. Nastavila si tedy v mysli, že je v pořádku, že jí lidé odmítnou (protože z toho měla také strach) a začala bezpodmínečně věřit tomu, že ti správní klienti přijdou a že budou v pohodě s jejími novými cenami.

Začala si více věřit, více propagovat svoje placené služby (tedy přestala rozdávat pouze rady a obsah zdarma a šla do akce) a lidé se jí opravdu začali ozývat na placené konzultace, aniž by po ní chtěli radit zdarma. Dostala se rychle na příjem 70 000 Kč / měsíc, protože zařadila dlouhodobé balíčky, jelikož si uvědomila, že jí jednorázové konzultace nedávají smysl.

Někdy stačí málo, někdy je to běh na delší trať

U Jany opravdu stačilo si pouze zpracovat vzorce, které si nesla ze svého rodu a rodiny, přijmout mužskou energii, vymanit se z role oběti, která z ní vyzařovala, a přestat se obětovat pro druhé, takže výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Zároveň i její okolí (přátelé a rodina) si všimli toho, že začala vyzařovat úplně něco jiného než doposud, že je víc v klidu, veselá a sebejistá. Dokonce v současné sobě vymýšlí online program, který je s ní opravdu v souladu, a ví, že lidem skutečně pomůže.

Někdy je ta práce na sobě a vymanění se ze zažraných vzorců na delší trať, nedá se říct se stoprocentní jistotou, jak dlouho to bude trvat, protože to záleží i na odhodlání daného člověka věci změnit a změnit je v sobě. Jana je bojovník, už se v tom nechtěla dál plácat, ale toužila po tom skutečně přinášet svoje dary do tohoto světa, ale zároveň za to být adekvátně ohodnocena.

Pokud chceš i ty jít v šlépějích Jany, změnit své podnikatelské nastavení a zároveň to, co vysíláš do světa a díky tomu si konečně začít přitahovat klienty, kteří ti zaplatí to, co doopravdy chceš, přidej se do party čističů, kteří na sobě pracují díky metodě EST. 🙂

Odkaz najdeš zde.

 

Pomůžu ti transformovat dary a talenty tvé duše v prosperující podnikání. Naučím tě pochopit energetiku prodeje, nastolit soulad s tvými ideálními klienty a rozpustit v tobě všechny negativní vzorce a strachy, které ti v tom brání.
Komentáře